Försäkringsexperten.se

Forsakringsexperten.se är en sida som innehåller artiklar och information om Försäkringar på nätet. Passar utmärkt för att guida dig inför valet av Försäkringsbolag

>> Jämför din försäkring här och få pris direkt.

Ålderspension

>>    Jämför din försäkring här och hitta bästa valet !

Ålderspension. Alla svenskar i åldern 63 till 68 år har möjlighet att gå i ålderspension och de flesta väljer att ta sin ålderspension när de fyller 65 år. Pensionsåldern kan dock variera beroende på vilket pensionssystem du tillhör. Flygledare och officerare går i ålderspension vid 60, medan brandmän går i ålderspension redan vid 58 år fyllda.

Pensionssystemet är idag uppdelat i allmän ålderspension, där inkomstpension, premiepension och garantipension ingår, och avtalspensionen eller tjänstepensionen som den också kallas. Man har också möjlighet att spara ihop till sin ålderspension på egen hand. Inkomstpension är en typ av ålderspension som betalas ut av Försäkringskassan. Premiepensionen är den ålderspension som består av 2,5 procent av din lön. Garantipensionen är i sin tur en ålderspension som är ett grundskydd för dem som är låginkomsttagare. Avtalspensionen är å andra sidan den bit av din ålderspension som baseras på det kollektivavtal som din arbetare har med facket. Denna del av din ålderspension kan därför variera beroende på vilken arbetsgivare du har och vilket fack du tillhör.

Om du vill gå i ålderspension är det din arbetsgivare som i samråd med dig ansöker om din ålderspension. Man ansöker om ålderspension via en blankett som finns att hämta hos Statens pensionsverk.

Historiskt sett är ålderspension relativt nytt i Sverige. År 1913 infördes något som kallades folkpension, men detta var ett mycket lågt pensionsbelopp och få kunde klara sig på den skrala inkomsten. 1955 företog man en utredning där man kom fram till ett system för en allmän tjänstepension, men partierna var oense om denna ålderspension skulle vara obligatorisk eller frivillig. ATP-systemet (allmänna tilläggspensionssystemet) kom först 1960. Under 90-talet beslutade riksdagen för en ordentlig pensionsreform och dagens ålderspension grundar sig numera både på din livsinkomst, samt på inbetalda premier. Om du är född innan 1938 grundas dock din ålderspension på det gamla ATP-systemet, medan personer som är födda senare än 1938 får den nya typen av ålderspension.