Försäkringsexperten.se

Forsakringsexperten.se är en sida som innehåller artiklar och information om Försäkringar på nätet. Passar utmärkt för att guida dig inför valet av Försäkringsbolag

>> Jämför din försäkring här och få pris direkt.

Livförsäkring

>>    Jämför din försäkring här och hitta bästa valet !

Livförsäkring. En livförsäkring är helt enkelt en sorts personförsäkring som i första hand är tänkt att skydda dina efterlevande, det vill säga din familj, om du dör. Måna arbetsgivare ger dig en typ av livförsäkring som kallas tjänstegruppsförsäkring, som ger dina anhöriga ett skydd om du avlider. Villkoren för en sådan typ av livförsäkring är dock många gånger sämre än om du tecknar en privat livförsäkring.

Det finns många olika sorters livförsäkring, tänkt att täcka in olika behov. Om du äger ett företag kan du till exempel teckna något som kallas kompanjonförsäkring, vilket innebär att du kan köpa ut den andre delägaren om han eller hon dör. Om du äger ett hus kan du teckna andra typer av livförsäkringar som ska lösa ut huslån om någon av de andra låntagarna dör.

Själva utbetalningen av en livförsäkring behöver man inte skatta för och den betalas som regel ut i klump. En vanlig siffra är 500 000 kronor och uppåt.

Fortfarande är det hyfsat ovanligt att ha en livförsäkring i Sverige, vilket betyder att många lider onödiga ekonomiska skador om en person i hushållet dör. Speciellt är det barnfamiljer som drabbas extra hårt av ekonomiska påfrestningar på grund av brist på livförsäkring. En livförsäkring fungerar alltså som en trygghet och gör att din familj kan bo kvar i villan och klara hushållsekonomin även om du går bort. Om du har barn ingår det som regel också en barnpension i din livförsäkring, som gör att dina barn får en viss summa pengar upp till en specifik ålder. En livförsäkring kan också användas till säkerhet ifall du måste ta ett lån.

En vanlig livförsäkring har en årspremie som ligger på runt 500 kronor och upp till 1200 kronor. Livförsäkringens premie grundar sig på hur gammal den livförsäkrade är. Ju äldre man blir, desto mer stiger premien på din livförsäkring. Det spelar också roll vilket kön den försäkrade har. En man i 50-årsåldern riskerar att dö hela 20 procent mer än en kvinna i samma ålder. Därför får en man betala mer i premien på sin livförsäkring än vad en kvinna får.

Du kan också försäkra din hund med en livförsäkring. Om hunden då avlider under den period som livförsäkringen är giltig, får du ut en viss ersättning. Speciellt hundägare som håller på med avel kan dra nytta av att ha en livförsäkring på sitt djur, då du får ersättning för den förlorade förökningsförmågan. De flesta hund- och övriga djurägare klarar sig dock fint utan livförsäkring på sina djur.

Du kan teckna livförsäkring hos ett flertal olika företag, bland annat hos Swedbank. Hos Swedbank ska du för att få teckna en individuell livförsäkring ha hunnit fylla 16, men får inte vara äldre än 90 år. För att få en livförsäkring hos Swedbank måste du också vara kund hos dem, samt så klart ha genomgått en hälsoundersökning. Swedbank erbjuder också livförsäkringar som gruppförsäkring. I den typen av livförsäkring ingår också trygghet om du blir sjuk en längre tid eller råkar ut för ett olycksfall. Om du förlorar förmågan att arbeta som du gjort tidigare, får du en sjukersättning. Det kapital som betalas ut vid dödsfall bestäms utifrån den summa som du tecknar din livförsäkring på. Minstabeloppet på din livförsäkring är 100 000 kronor och det högsta är över en och en halv miljon eller 40 prisbasbelopp. För att få teckna denna typ av livförsäkring måste du ha fyllt 18 år och max vara 55 år. Denna livförsäkring kräver också att du är kund hos Swedbank och att du har tagit den obligatoriska hälsoundersökningen.

Att teckna en livförsäkring kan mycket väl vara det bästa investeringen du gör under din livstid. Vem vill inte att sina efterlevande ska vara tryggade vid ett eventuellt dödsfall?