Försäkringsexperten.se

Forsakringsexperten.se är en sida som innehåller artiklar och information om Försäkringar på nätet. Passar utmärkt för att guida dig inför valet av Försäkringsbolag

>> Jämför din försäkring här och få pris direkt.

Pensionsförsäkring

>>    Jämför din försäkring här och hitta bästa valet !

Pensionsförsäkring. En pensionsförsäkring är en typ av frivillig försäkring som kan vara antingen ålderspensionsförsäkring, familjepensionsförsäkring eller invalidpensionsförsäkring. För att få den första typen av pensionsförsäkring sparar du som arbetstagare en viss del av din lön varje år, som läggs undan till din ålderspensionsförsäkring. Familjepensionsförsäkring är den form av av pensionsförsäkring som ger dina anhöriga trygghet om du skulle avlida. Du kan också få invalidpensionsförsäkring om du av någon anledning blir oförmögen att arbeta.

Allt fler väljer att spara till sin pensionsförsäkring privat, istället för att låta staten sköta pensionsförsäkringen. Premien för din pensionsförsäkring är avdragsgill i deklarationen. Du måste enligt inkomstskattelagen ha fyllt minst 55 år innan du kan börja ta ut din pensionsförsäkring. Utbetalningarna görs som regel månadsvis och måste tas ut under minimum fem år.

När du tecknar en pensionsförsäkring finns det några olika alternativ att ta ställning till. Du måste bestämma hur dina pengar till din pensionsförsäkring ska förvaltas. Antingen kan du spara till din pensionsförsäkring i fonder, där det vanligtvis är du själv som väljer vilka fonder som du ska spara i. Vidare kan du spara till din pensionsförsäkring enligt en traditionell försäkring. Detta betyder att dina pengar placeras i en mix av aktier, räntebärande papper och fastigheter. För det mesta ger försäkringsbolaget som du har tecknat din pensionsförsäkring med, en garanti på en viss ränta, men det är inte alltid så. När du tecknar en pensionsförsäkring måste du också bestämma huruvida du vill att din pensionsförsäkring ska betalas ut under en viss mängd år, exempelvis 5 eller 20 år, eller om du vill att din pensionsförsäkring ska betalas ut så länge du lever.

Det finns mängder av olika företag som du kan teckna pensionsförsäkring hos: Avenza, Alecta, KPA och AMF Pension är bara ett axplock. Det är verkligen en djungel att leta igenom om du funderar på vilken pensionsförsäkring som passar just dig! Viktigt är att ta det lugnt och kontakta gärna en rådgivare som kan hjälpa dig med dina frågor kring pensionsförsäkring.