Försäkringsexperten.se

Forsakringsexperten.se är en sida som innehåller artiklar och information om Försäkringar på nätet. Passar utmärkt för att guida dig inför valet av Försäkringsbolag

>> Jämför din försäkring här och få pris direkt.

Personförsäkring

>>    Jämför din försäkring här och hitta bästa valet !

Personförsäkring. Personförsäkringar är ett samlingsnamn för en rad olika typer av försäkringar. Man kan säga att en privat personförsäkring kompletterar social- och avtalsförsäkringar. En privat personförsäkring kostar lite, så här måste du låta din ekonomi avgöra, samt se över om du verkligen har behov av en personförsäkring. När det gäller personförsäkring kan du som regel välja mellan att teckna en individuell personförsäkring eller gruppförsäkring. Om du väljer en individuell personförsäkring tecknar du den på egen hand och betalar premien individuellt. Tecknar du istället en gruppförsäkring gör du det vanligtvis genom ett medlemskap i ditt fackförbund, som anställd eller för att du är kund i en viss bank.

En typ av personförsäkring är sjukförsäkring. Har du denna personförsäkring får du ersättning för en del av den inkomst som faller bort när du är långvarigt sjuk. Karenstiden ligger vanligtvis på 90 dagar. En annan typ av personförsäkring är olycksfallsförsäkring, vilken ersätter kostnader för vård och ger dig en engångsersättning om du har oturen att få bestående invaliditet på grund av en olyckshändelse. Denna personförsäkring gäller dock inte om du blir sjuk.

Vidare finns en personförsäkring som försäkrar ditt barn, nämligen barnförsäkring. Denna personförsäkring bör du teckna så fort du blir gravid. Denna typ av personförsäkring ger dig skydd och ersättning ifall ditt barn blir sjukt eller råkar ut för en olycka. Även om ditt barn är försäkrat för vissa händelser via skola och barnomsorg, så är det få gånger som denna barnförsäkring täcker allt. Ta därför kontakt med din kommun och hör vilken typ av skydd ditt barn har och komplettera sedan med en personförsäkring som skyddar det barn mot det som inte kommunen inkluderar.

När man blir äldre kan det vara ännu viktigare att se över sina personförsäkringar. En personförsäkring som privat pensionsförsäkring kan vara väl värd att ha på ålderns höst. Antingen kan du spara genom att låta ett försäkringsbolag sköta placeringen av dina pengar eller så kan du spara med hjälp av en fondförsäkring. Det kan också vara bra att ta sig en funderare över huruvida en dödsfallsförsäkring kan vara något att teckna. Denna personförsäkring ger dina efterlevande ekonomiskt skydd om du av någon anledning skulle avlida i förtid. Beloppet som betalas ut via denna personförsäkring är skattefritt och kan vara själva räddningen för dina anhöriga. Ersättningen kan hjälpa din partner och dina barn att bo kvar i ert hus, även om deras inkomster halveras.

En annan typ av personförsäkring som alla svenskar automatiskt har, är socialförsäkringen. Om du blir sjuk får du till exempel sjukpenning som ska ersätta din förlust av inkomst. Även avtalsförsäkring är en personförsäkring som baseras på ett avtal mellan din arbetsgivare och facket. Avtalsförsäkringen ska fungera som komplement till socialförsäkringssystemet.

Att se över sina personförsäkringar då och då rekommenderas. Antingen kan du behöva teckna en helt ny variant av personförsäkring eller så kan du tjäna på att komplettera en redan existerande. Som alltid måste du låta din egen ekonomi avgöra vilken personförsäkring som är rimlig för just dig och dina behov. Att teckna en personförsäkring som du aldrig kommer att dra nytta av är ju bara dumt.