Försäkringsexperten.se

Forsakringsexperten.se är en sida som innehåller artiklar och information om Försäkringar på nätet. Passar utmärkt för att guida dig inför valet av Försäkringsbolag

>> Jämför din försäkring här och få pris direkt.

Trafikförsäkring

>>    Jämför din försäkring här och hitta bästa valet !

Trafikförsäkring. När du köper en bil kommer du vara tvungen att teckna en trafikförsäkring, vare sig du vill eller inte. Om du inte ser till att ha en trafikförsäkring från den dag du köper bilen, kommer du att få betala en straffavgift på 60 kronor per dag, för varje dag som du går utan trafikförsäkring. Minimiavgiften för utebliven trafikförsäkring är 200 kronor, även om du bara har gått en dag utan trafikförsäkring . Trafikförsäkring är alltså en obligatorisk försäkring och ska ge dig ersättning om du råkar ut för skador när du kör. Om du till exempel är med om en bilolycka så får alla de som har skadats, förare och passagerare, på grund av den trafikförsäkrade bilen ersättning för sina skador. Ifall den som har skadats själv har orsakat uppkomsten till skadan, exempelvis om han eller hon är rattfull, så gäller inte en trafikförsäkring i samma utsträckning och ersättningen kan minska.

Om du krockar med en annan bil och det uppstår skador på en eller bägge bilarna, är det bra att ha en trafikförsäkring som täcker kostnaderna. Vilken av de inblandades trafikförsäkring som gäller beror på vem som kan bevisas vara orsak till olyckan. Krockar du inte med en bil, utan med till exempel en lyktstolpe eller en byggnad, är det din trafikförsäkring som täcker kostnaderna. Kom ihåg att din egen trafikförsäkring inte gäller på skador på din egen bil, det ska den andra bilföraren stå för, samt att du inte får ersättning för skadade varor om det var du själv som orsakade olyckan.

Den lag som bestämmer om trafikförsäkring heter trafikskadelagen. Om du vill kan du naturligtvis teckna andra typer av försäkring förutom trafikförsäkring, vilka kallas hel- eller halvförsäkringar. Om du bara har en trafikförsäkring får du exempelvis inte ersättning om din bil börjar brinna eller om du får inbrott i bilen.

Om din bil är avställd behöver du inte teckna en trafikförsäkring, men i alla andra fall ska du alltså ha en trafikförsäkring. Notera att den förra ägarens trafikförsäkring alltid upphör från och med dagen då han säljer bilen. Även om din bil är i så dåligt skick att du inte kan köra den måste du ha en trafikförsäkring . Du säger bara upp din trafikförsäkring när du säljer din bil, om du avregistrerar den eller om du ska teckna en ny trafikförsäkring hos ett annat försäkringsbolag. För att kunna säga upp din trafikförsäkring måste alla uppgifter om fordonet finnas registrerade hos Vägverket.

Din trafikförsäkring kan också vara gällande i andra länder än Sverige. I Europa finns något som heter gröna kortet och det orangea kortet gäller i arabvärlden. Om trafikförsäkring är obligatorisk i det land där du ska använda din bil och det inte finns några avtal mellan Sverige och landet, måste du teckna en trafikförsäkring som gäller i just det landet.

Det är bara vissa försäkringsbolag som får sälja trafikförsäkring. För att få sälja trafikförsäkring måste bolaget ha fått tillstånd av Finansinspektionen.